NYHENDE!

April 2012
Ny VIDEO!Mars 2011
Ny VIDEO!Nyttår 2011
Ny VIDEO!Desember 2010
NHE MAGAZINE nr.6

Sjette utgave av Nevzorov Haute Ecole Magazine "Equine Anthology vol. 6" er klar!
KLIKK HER

13. juli 2010
HALLVARD OG MINTZE!28. april 2010
NHE MAGAZINE nr.4

Fjerde utgave av Nevzorov Haute Ecole Magazine "Equine Anthology vol. 4" er endelig klar!
KLIKK HER

20. februar 2010
NHE MAGAZINE nr.3

Tredje utgave av Nevzorov Haute Ecole Magazine "Equine Anthology vol. 3" er no tilgjengelig for nedlasting i pdf format. Løp og kjøp!
KLIKK HER

10. februar 2010
NY VIDEO!

Harm og Maia går amok! :-)

10. februar 2010
Hestesport dreper!

PETITION

NHE Against Equestrian Sport.
Me treng din stemme!
SIGNER HER

08. september 2009
NHE MAGAZINE nr.2

Andre utgave av Nevzorov Haute Ecole Magazine "Equine Anthology vol. 2" er no tilgjengelig for nedlasting i pdf format. Løp og kjøp!
KLIKK HER

21. april 2009
Stormy May artiklar

Tre nye aktuelle artiklar av Stormy May lagt ut.
KLIKK HER

15. mars 2009
NHE MAGAZINE

Første utgave av Nevzorov Haute Ecole Magazine "Equine Anthology vol. 1" er no tilgjengelig for nedlasting i pdf format. Løp og kjøp!
KLIKK HER

2. februar 2009
VIDEO AV MAIA`s FØRSTE SPANSKE STEG!22. desember 2008
TO NYE ARTIKLAR

om skoing og barfothest, "Sko vs barfot del 1 og 2" publisert.
Artiklane tar for seg fordeler og ulemper med skoing, barfot trim og problem som kan oppstå i overgangsfasen fra sko til barfot. Artiklane er basert på moderne viten om hovens anatomi og egentlige funksjon.
KLIKK HER!

EIN TANKEVEKKAR...   

Hesten har i i århundrer vore underlagt menneseket og vore menneskets tjenar gjennom blant anna arbeid, krig og transport. I nyare tid er hesten mest brukt til hobby og rekreasjon. Dessverre ikkje utan negative konsekvensar.

I eit sitat frå boka "A lifetime of soundness" av Dr. Hiltrud Strasser kan ein lesa følgjande:
"In Germany, an insurance study from 1984-94 found loss of use (excluding death and euthanasia) due 46.8-55.9% of the time to problems with locomotor organs (ie lameness of some kind). A 1993-95 insurance study revealed that the most common cause for permanent loss of use (including death and euthanasia) was once again locomotor organs at an incredible 83%. Add to this the fact that out of a population of some 600,000 (in 1994) horses, only 11% managed to live past the age of 14, and the picture is grim indeed."

Ein hest kan bli 40 til 50 år gamal og bør normalt sett kunna beholda god helse til 30 til 40 års alder som husdyr. Kvifor er det då slik at dei aller fleste ride og køyrehestar til fritids eller konkurransebruk er meir eller mindre invalide allerede i 15 til 20 års alder?

Ofte lever hesten under forhold som den ikkje er skapt for, og vert brukt på ein måte som er til skade. Dette kan imidlertid rettast på ein enkel måte. Stikkord er mykje utegang, barfot, ikkje bruk av bitt og trening av hesten på hestens premissar.

Bitt   

Bruk av bitt er ekstremt smerefullt for hesten. Det er ein myte at dette ikkje er til ubehag fordi hesten ikkje har tenner i området rundt munnviken. Bittet virkar ikkje først og fremst i munnviken, men kviler på tvers av kjevebeinet. På grunn av bittets runde og kjevens smale form, blir trykket konsentrert på kun eit lite område på ein svært følsom plass. Trykket i tøylen vert forsterka på same måte som vekta av ein person som går med høge hælar på eit parkettgolv.

Det er ved testar målt opp til utrulege 300 kg pr kvadratcentimeter trykk på eit slikt ømtålig sted kun ved moderat rykk i tøylen. Ved "normal" tøylebruk ligg belastningen på ca. 80 til 150 kg pr kvadratcentimeter. Når hesten vert kontrollert ved smerte på ein slik måte fører det til også andre skader på hestens muskulatur, skjelett og fordøyelse. Dette er desverre ein sikker veg til invaliditet og for tidleg død.

Mange har lært at det er eit godt tegn når hesten skummar i munnen og at hesten då "aksepterer" bittet. Dette kunne ikkje vore meir feil. Det som skjer er at hesten har både pustevanskar og problem med å svelge overflødig spyttproduksjon. Øyrespyttkjertelen vert over tid knust fordi hesten vil unnvike smerten frå bittet ved å bøyge nakken. Dette er spesielt tilfelle ved dressur ridning der bittet ofte vert brukt til å tvinge fram ettergift i nakken og tvungen samling. Knust øyrespyttkjertel fører i sin tur til førdyelseproblem og for tidleg død ved kolikk.

Sterke scener ved bruk av bitt:

Skoing   

Hoven har eit par vesentlige funksjonar. Ein er å hjelpe til med hestens blodsirkulasjon. Det er estimert at det vert pumpa omlag 4 liter blod på 20 steg og at høvene såleis står for omlag 40 til 60 % av blodomløpet ved å utvide seg ved nedtramp og trekke seg saman ved løft. Jernsko hindrar denne funksjonen vesentleg og fører til ein konstant for stor belastning på hjartet.
Ein anna funksjon er støtabsorbering. Jernsko virkar motsatt og er støtforsterkande. Dette fører til store skader i hovens struktur og hestens bein, ledd og senar. Hovens funksjon har stor innverknad på hestens allmenntilstand.

Foring og oppstalling   

Tradisjonelt sett står dei fleste hestar for mykje inne på boks og vert fora tre større måltid pr dag. Dette er veldig unaturleg for eit dyr med liten mage som er skapt for å vandra store avstandar og konsumera grovfor ca 18 timar pr døgn. Hestane kviler kun sporadisk og er aktive også om natta. Hestane har relavitvt liten mage og har behov for fri tilgang til mat og å eta lite om gangen ofte og etter eige behov.

Sport   

Forutan skadar frå bruk av bitt og sko er trening for konkurranse ofte så belastande for hestens motorikk, musklatur, skjelett, ledd og senar at hesten lider store usynlege skadar etter kun kort tid. På sikt er ein alt for tidleg død på grunn av invaliditet dessverre eit faktum.

Bruk av bitt, pisk og sporar for kontroll og styring av hesten er dessverre "normalt", og i ein konkurransesituasjon der hesten vert pressa til prestasjon, kjem ofte hestens helse, ve og vel i skyggen av eigarens abisjonar.

Eit alternativ   

Sjølv om hestens kår har eit dramatisk behov for forbetring, er det ved hjelp av enkle tiltak mogeleg å kome langt på veg.

Ved å bytte til bittlaust hodelag vert hesten spart for mykje unødig smerte på ein svært enkel måte.

Regelmessig barfot trim og utegang vil sørge for ein hov med god funksjon og ein hest med bedre helse, humør og trivsel.

Trening av hesten for hestens helse og form kan gi minst like stor glede for både hest og eigar som tradisjonell trening basert på prestasjonar og tvang.

Nevzorov Haute Ecole Principles:
TILBAKE TIL ARTIKLAR