NYHENDE!

April 2012
Ny VIDEO!Mars 2011
Ny VIDEO!Nyttår 2011
Ny VIDEO!Desember 2010
NHE MAGAZINE nr.6

Sjette utgave av Nevzorov Haute Ecole Magazine "Equine Anthology vol. 6" er klar!
KLIKK HER

13. juli 2010
HALLVARD OG MINTZE!28. april 2010
NHE MAGAZINE nr.4

Fjerde utgave av Nevzorov Haute Ecole Magazine "Equine Anthology vol. 4" er endelig klar!
KLIKK HER

20. februar 2010
NHE MAGAZINE nr.3

Tredje utgave av Nevzorov Haute Ecole Magazine "Equine Anthology vol. 3" er no tilgjengelig for nedlasting i pdf format. Løp og kjøp!
KLIKK HER

10. februar 2010
NY VIDEO!

Harm og Maia går amok! :-)

10. februar 2010
Hestesport dreper!

PETITION

NHE Against Equestrian Sport.
Me treng din stemme!
SIGNER HER

08. september 2009
NHE MAGAZINE nr.2

Andre utgave av Nevzorov Haute Ecole Magazine "Equine Anthology vol. 2" er no tilgjengelig for nedlasting i pdf format. Løp og kjøp!
KLIKK HER

21. april 2009
Stormy May artiklar

Tre nye aktuelle artiklar av Stormy May lagt ut.
KLIKK HER

15. mars 2009
NHE MAGAZINE

Første utgave av Nevzorov Haute Ecole Magazine "Equine Anthology vol. 1" er no tilgjengelig for nedlasting i pdf format. Løp og kjøp!
KLIKK HER

2. februar 2009
VIDEO AV MAIA`s FØRSTE SPANSKE STEG!22. desember 2008
TO NYE ARTIKLAR

om skoing og barfothest, "Sko vs barfot del 1 og 2" publisert.
Artiklane tar for seg fordeler og ulemper med skoing, barfot trim og problem som kan oppstå i overgangsfasen fra sko til barfot. Artiklane er basert på moderne viten om hovens anatomi og egentlige funksjon.
KLIKK HER!

SKO VS BARFOT-DEL 2   

Av Fred Ivar Falck Husum, 10.10-2008

OVERGANG TIL BARFOT   

Ein hest med 100% friske høver har ingen problem med overgang til barfot. Hesten vil vere komfortabel frå første steg utan sko. Dette er dessverre sjeldan tilfelle. Forrige artikkel (SKO VS. BARFOT - del 1) omhandla ein del av problema knytta til skoing og ein hest som har vore skodd vil vera påført skader i større eller mindre grad og vil gå igjennom ein periode som kan kallast "overgang".

I og med at skoen har ein bedøvande effekt pga redusert blødgjennomstrømming, vil symptom på skjulte skader og smerte først visa seg når skoen er fjerna og blodsirkulasjonen kjem tilbake. Dette vert som oftast feilaktig sett på som at hesten er sårbeint og ikkje kan klara seg utan sko. Sannheiten er stikk motsatt. Desto større smerte hesten viser etter avskoing, desto større skader er forårsaka av skoen og rehabilitering er absolutt nødvendig.

Advarsel: Rehabilitering bør kun utførast av utdanna barfottrimmar med lang erfaring. Feil barfottrim kan gi hesten større problem enn frå før og forverre tidlegare skader i staden for å lækje dei. Denne artikkelen er ikkje ein guide eller "gjer det sjølv" manual, men beskriver eventuelle problem som kan oppstå og som ein bør vera oppmerksam på.

KVIFOR HAR HESTEN SKO?   

La oss først sjå litt nermare på kvifor hesten har sko i utgangspunktet når det er så tydleg at det påfører hesten unødig skade.

Hesten har gjennom evolusjon i tusener av år utvikla seg til eit steppedyr som tilbakelegger store avstandar (15 til 30 km) kvar dag på leiting etter mat og vatn utan problem. Kvifor har brukshesten som bevegar seg langt mindre enn dette så sårt behov for "hovbeskyttelse"?

Som me allerede har sett så fungerer ikkje hovmekanismen utan at hesten bevegar seg. "Kvile" på stall/boks virkar derfor mot sin hensikt. Utan hjelp frå bevegelse må hjartet ta ein større belastning for å halde i gang blodomløpet, men hoven vil fortsatt lide av for dårleg blodsirkulasjon. Hoven har også ein fantastisk evne til å tilpasse seg underlaget hesten lever på til ein kvar tid. Dersom hoven ikkje vert utsatt for slitasje, vil hoven reagere med å redusere veksten og produsere tynnare og mjukare horn som kan bli fortare nedslitt. Dette er for å motvirke at høvene vert for lange. Ein hest som tilbringer mykje tid på stall med lite mulegheit for bevegelse og/eller mjukt underlag har derfor dårlegare, tynnare og mjukare hovvekst enn ein hest som bevegar seg mykje på hardt underlag. Ammoniakken i strøet på boksen er også svært skadeleg for høvene. Dette er grunnen til at hestar under tradisjonelle oppstallingsvilkår får behov for kunstig hovbeskyttelse.
-Og den onde sirkelen har begynt!

I tillegg til å påføre hesten store skadar virkar skoen også mot sin hensikt. Ved å beskytte hoven mot slitasje, vil hoven forsøke å gro enno seinare for å tilpasse seg og resultatet vert ein svak og skjør hov som ikkje tåler vanleg bruk.

OPPSTALLING OG LEVEVILKÅR   

Før det vert gjort forsøk på avskoing og overgang til barfot, er det derfor viktig å sjå på oppstalling og levevilkåra hesten skal leve under. Den beste hovtrim kan vere fånyttes dersom hesten må stå på boks over lengre tid (sjølv kun over natta). Mogelegheit for fri bevegelse 24 t i døgnet er av stor betydning for vellykka rehabilitering og overgang. Bevegelse og riktig hovtrim vil sørge for at hoven får tilbake riktig form og funksjon. Dette vil nødvendigvis ta litt tid og kan variere frå hest til hest alt etter grad av skade og kor lenge hesten har vore skodd og frå kva alder hesten har vore skodd.

Normalt sett tek det ca 1 år å vokse ut ny hov frå kronranda og ned til bakken. Dersom lamellranda er svak eller ødelagt heilt opp, kan det derfor ta så mykje som 6 til 12 mnd før hesten kan gå komfortabelt på hardt underlag. I ein slik overgangsfase er det mogeleg å bruke hoofboots ved bruk eller ridning for å gjere overgangen meir komfortabel for hesten.

Etter ein vellykka overgangsfase og hesten har fått tid til å generere nytt, friskt og sterkt horn i heile hoven er bruk av hoofboots heilt unødvendig. Hoven vil tilpasse seg bruken og hesten vil aldri bli sår, men vera friskare og kunna bevega seg friare og sikrare på variert underlag. Forutsatt riktig hovtrim og oppstallingsvilkår som tillet bevegelse i alle fall mesteparten av døgnet.

BARFOTTRIM   

Kvifor er det nødvendig å trimme høvene på ein barfothest? Sidan hoven har så god evne til å tilpasse seg underlag og slitasje, er det ikkje då godt nok å ta av skoa og la hesten ordne resten på eigenhand? Kva er vel meir "naturleg" enn det?

Å forsømme riktig trim kan føre til store problem for hesten. Nokre av dei like alvorlege som skoing. Nesten uansett kor stor plass hesten har tilgjengeleg, så har me som regel ikkje mogelegheit til å gi hesten dei levevilkår som hesten er skapt for. Slitasjen på hoven vert for liten. Resultatet er svakare og seinare hovvekst og for lange høver. For lange hælar veks framover og under hoven. Dette fører til redusert hovfunksjon (bevegelse i hoven) og forsnevra hov på lik linje med skoing. Når tåa vert for lang vil kreftene når hesten rullar over dra hovveggen frå hovbeinet og lagar strekk i lamellranden. Resultatet er laminitis, white line desease eller i verste fall forfangenheit.

Barfottrimmen skal simulere naturleg slitasje som hesten manglar. Hyppig barfottrim stimulerer til raskare vekst av hardare horn enn det underlaget hesten går på til vanleg. Resultatet vert ein sterk og velfungerande hov som vil imponere med fantastisk prestasjon og slitestyrke. Hesten vil vere komfortabel på all slags underlag og ha eit godt fotfeste også på glatt vinterføre.

Pete Ramey anbefaler trim ca. kvar 4. veke, men hyppigare trimming simulerer naturleg slitasje bedre. Dr. H. Strasser anbefaler ein gang pr. veke ved vedlikeholdstrim og 2 til 3 gonger pr veke ved overgang og rehabilitering.

BRUK AV BARFOTHEST   

Det er ingenting som indikerer at ein sunn og frisk hest med gode høver ikkje skal kunne brukast på same vis som hest med sko. Barfothestar har med stor suksess blitt brukt til for eksempel "ekstremsport" som distanseritt. Undertegna støttar ikkje på nokon måte denne sporten, men det er nemnt her for å illustrere den fantastiske slitestyrken av ein velfungerande hov.

Dersom hesten har problem med å prestere utan sko, er det heller pga. feil stell/hovtrim og oppstallingsvilkår enn at hesten ikkje kan gå utan sko.

KONKLUSJON   

Det einaste argumentet for å sko hesten er at hesten då kan brukast utan tanke for oppstallingsvilkår, terreng/underlag, hestens eigne fysiske begrensningar samt mogelegheiten for å kunna bruka ein hest med skade litt lengre. Tatt i betraktning at dette er på bekostning av hestens helse, velvære og livslengde, er dette likevel ikkje eit argument for, men heller eit argument mot skoing.

Nokre av fordelane med å kvitte seg med eit slikt unødvendig onde er:

1. Bedre komfort for hesten
2. Bedre blodsirkulsjon
3. Bedre og friare bevegelsar
4. Mindre problem med musklar, sener og ledd
5. Lavare kostnad
6. Mindre slitasje på stall, paddock, ridebane og beite
7. Mindre snubling
8. Hesten lever lengre med bedre helse
9. Mindre skade på andre hestar og folk

Det finst ingen vitenskapelige bevis for nødvendigheiten av å sko hesten, og alle argument for skoing er eit bevis på total ignoranse og benektelse av moderne fakta om anatomi, fysiologi, biokjemi og fysikk.

Hesteskoen er meint for å beskytte hestens hov, men fungrer mot sin hensikt ved forkrøpling og degenerering. Det er på tide at sannheiten ved slik praksis vert allment kjent og akseptert og at våre hestar i framtiden kan nyte godt av eit liv utan slike barbariske overgrep.

Referanse: Shoeing: A necessary evil? av Dr. Vet. Med. Hiltrud Strasser.TILBAKE TIL ARTIKLAR